Đúng là cần phải kiểm soát “an ninh mạng “:Chỉnh sửa(bằng photoshop )ảnh hội nghị “bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho sư sãi thành hội nghị “tránh thai ” !!

Ảnh vui cuối tuần HAI TẤM HÌNH VÀ 2 NỘI DUNG Minh Mẫn Trên trang mạng xã hội, sau khi xuất hiệntấm hình với nội dung: “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho quý Tăng […]

Read Article →