Tiếp chuyện “ba que xỏ lá “:hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ trong khi bản thân chủ trương “ngăn chận “tự diễn biến,tự chuyển hoá” !!

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội ‘Nhận hối lộ’ Thứ Bảy, 13/04/2019 14:00 PM GMT+7 (VTC News) – Hai cựu Bộ trưởng […]

Read Article →