Thăm chùa Nhật(không hoành tráng(!) bằng chùa Việt Nam,không mua vong bán sớ dâng sao giải hạn…) với ông vừa bị “dứt phép thông công”: Trần Đức Anh Sơn

THĂM CHÙA JOMYOJI (TÌNH DIỆU TỰ) Trần Đức Anh Sơn Tôi đến thăm chùa Jomyoji lần đầu vào tháng 7.2013 cùng với TS. Phan Hải Linh (Trường Đại học KHXH&NV, […]

Read Article →

Tờ Tờ Đù Te Te(Duterte) của Phi Luật Tân(Phillipines)đang bị chỉ trích vì để ảnh hưởng của (chú Ba)Tàu tràn ngập/Duterte under the gun over Chinese influx into Philippines-Báo Nikken Asian Review

Duterte under the gun over Chinese influx into Philippines President wants investment but rise in migrant workers riles criticsCLIFF VENZON, Nikkei staff writerMARCH 05, 2019 16:00 JST MANILA — The […]

Read Article →