A quoi ca sert ?-Francoise Hardy

À QUOI CA SERT ?

Francoise Hardy

Comme toi j’ai un cœur 
Qui ne peut rien promettre 
À qui l’amour fait peur 
Mais qui t’aime peut-être 
À quoi ça sert de le cacher ? 
À quoi ça sert d’y échapper ?

Je n’ai rien à t’offrir 
Que ce que mes yeux voient 
Tu ne veux pas souffrir 
Mais qui ne souffre pas ? 
À quoi ça sert de l’éviter ? 
À quoi ça sert de t’en aller ?

À rester dans ta tour d’ivoire 
En broyant du rose ou du noir 
Tout seul, tout seul 
Comme on n’est pas très malheureux 
On oublie qu’on n’est pas heureux 
Tout seul, tout seul

Je n’ai que les étoiles 
Et rien d’autre pour toi 
Si l’on doit se faire mal 
C’est la vie qui veut ça
À quoi ça sert, de rester seul ? 
À quoi ça sert, de vivre seul ?

Je n’ai que les étoiles 
Et rien d’autre pour toi 
Si l’on doit se faire mal 
C’est la vie qui veut ça 
À quoi ça sert, de rester seul ? 
À quoi ça sert, de vivre seul ? 
Tout seul.

**********************

WHAT GOOD DOES THAT DO ?

Like you, I have a heart
That can promise nothing,
Who is frightened by love
But who loves you perhaps
What good does it do to hide that?
What use is there to run away?

I have nothing to offer you
Other than what my eyes see
You don’t want to suffer
But who doesn’t suffer?
What good does it do to avoid that?
What use is there for you to walk away?

To stay in your ivory tower
Feeling happy or feeling blue
All alone, all alone
As we aren’t so miserable
We forget that we are not happy
All alone, all alone.

I only have the stars
And nothing else for you
If we must hurt ourselves
It’s life who wants that
What is the point, to stay alone?
What good does it do, to live alone?

I only have the stars
And nothing else for you
If we must hurt ourselves
It’s life who wants that
What is the point, to stay alone?
What good does it do, to live alone?
All alone.

***********************

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH GÌ ?

Giống như bạn, tôi có một trái tim
Điều đó không thể hứa hẹn gì,
Ai sợ tình yêu
Nhưng ai yêu bạn có lẽ
Nó làm gì tốt để che giấu điều đó?
Có ích gì để chạy trốn?

Tôi không có gì để cung cấp cho bạn
Khác với những gì mắt tôi nhìn thấy
Bạn không muốn đau khổ
Nhưng ai không đau khổ?
Nó làm gì tốt để tránh điều đó?
Những gì sử dụng là có để bạn đi bộ?

Ở trong tháp ngà của bạn
Cảm thấy hạnh phúc hoặc cảm thấy màu xanh 
Một mình, một mình
Như chúng ta không quá đau khổ
Chúng ta quên rằng chúng ta không hạnh phúc
Tất cả một mình, tất cả một mình.

Tôi chỉ có những ngôi sao
Và không có gì khác cho bạn
Nếu chúng ta phải làm tổn thương chính mình
Đó là cuộc sống ai muốn điều đó
Quan điểm, để ở một mình là gì?
Làm gì tốt để sống một mình?

Tôi chỉ có những ngôi sao
Và không có gì khác cho bạn
Nếu chúng ta phải làm tổn thương chính mình
Đó là cuộc sống ai muốn điều đó
Quan điểm, để ở một mình là gì?
Làm gì tốt để sống một mình?
Tất cả một mình.


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.