Lợi dụng mê tí dị đoan,buôn thần bán thánh của nguỵ tăng,nguỵ tu;”vong ra giá(kỳ kèo bớt một thêm hai,và chuyển khoản vào trương mục của “vong hay của chùa” ,trả góp…?? !!

Bác sĩ khuyên người dân lên Ba Vàng chữa bệnh??: Được trụ trì chùa gọi nên “không thể không nên” LĐO | 23/03/2019 | 09:39 Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong – Bệnh viện […]

Read Article →