“Nghiệp/Oan nghiệt ” có thể hoá giải bằng tiền được không ?”ngạ quỷ đội lốt tu hành “buôn thần bán thánh “trong cơ chế CS xem hạ tầng cơ sở(kinh tế) quyết định thượng tầng kiến trúc (xã hội )”!!??

Buôn thần bán thánh trong chế độ CS hôm nay ! Phạm Lưu Vũ1 Tôi có nghe chùa Ba Vàng của thầy Thích Trúc Thái Minh có “dịch vụ” thỉnh […]

Read Article →