Tiếp chuyện quản trị tiền chùa(OPM=Other People Money=tiền của dân) đưa cho “nẫu” giờ đòi được không ?(đầu tư giàn trãi ra nước ngoài và hoa hồng..)

Thống trị và quản trị Đánh phủ đầu báo chí, “dân chơi” vươn ra biển lớn! phê tê bốc Hoàng Hải Vân Thời ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, cụ Tổng […]

Read Article →