cán bộ rao giảng đạo đức mà việc làm lại phi đạo đức-VOV

Để không còn cán bộ rao giảng đạo đức mà việc làm lại phi đạo đức

Thứ 3, 06:00, 05/03/2019

VOV.VN – Hơn lúc nào, việc kết nạp đảng viên và sàng lọc, rà soát đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng là việc cần phải làm nga

Việc thanh lọc, đưa ra khỏi đội ngũ những người không xứng đáng luôn được Đảng ta quan tâm, thực hiện, nhưng dường như có lúc, công tác đảng viên “rất quan trọng”, vấn đề rất cần thiết, cấp bách của Đảng, bị xem nhẹ. 

Bởi vậy, người dân kỳ vọng, Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng vừa được Ban Bí thư ban hành sẽ nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân. 

Hơn lúc nào, việc kết nạp đảng viên và sàng lọc, rà soát đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng là việc cần phải làm ngay, không được phép chậm trễ (Ảnh minh họa, nguồn: truongchinhtrina.gov.vn)

Trước hết phải nói rằng, nhiều thập kỷ qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác đảng viên. Số lượng đảng viên tăng nhanh qua các kỳ đại hội. Đại hội XI của Đảng có 3,6 triệu thì đến Đại hội XII, đã có hơn 4,5 triệu đảng viên. Nhưng điều Đảng ta và nhân dân quan tâm, mong muốn, không chỉ là số lượng đảng viên đông đảo, tăng nhanh, mà là chất lượng đảng viên như thế nào, sức mạnh của đảng viên ra sao. Sự lan tỏa việc khẳng định uy tín, xây dựng lòng tin của đảng viên đối với quần chúng nhân dân đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa. 

Không phải tự nhiên mà từ năm 2011 đến 2017, đã có gần 60.000 đảng viên bị xóa tên, chưa kể gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng. Cũng không phải tự nhiên, việc rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng tăng dần qua các năm.

Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, còn nhiều khuyết điểm trong công tác đảng viên. Khuyết điểm ấy là chuyện ở nhiều nơi kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng; là chuyện nhiều tổ chức đảng cơ sở mải chạy theo số lượng, thành tích mà quên đi chất lượng đảng viên; là chuyện lỏng lẻo, hình thức trong quản lý giáo dục, trong kiểm tra giám sát đảng viên; là chuyện không thực chất, thiếu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đánh giá đảng viên, không kiên quyết trong rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đội ngũ những đảng viên thoái hóa biến chất.

Chính những khuyết điểm ấy đã tạo nên một bộ phận đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa, họ làm xấu đi hình ảnh của người đảng viên tiền phong gương mẫu. Bởi rõ ràng, nếu như cấp ủy tổ chức đảng cơ sở làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu như mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên thì đã không có những đảng viên lợi dụng sự tin tưởng của đảng, lòng tin của nhân dân để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không hiếm những đảng viên, hôm trước giơ tay thề dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hôm sau cũng bàn tay ấy đã nhúng chàm, đã bắt tay tạo những móc xích để chạy chức chạy quyền, chạy đủ thứ, để tham ô, tham nhũng, lãng phí.

Cũng chính từ những khuyết điểm ấy, mà Đảng ta phải “kỷ luật một người để cứu muôn người”, phải đưa ra khỏi Đảng những người đã từng có công lao lớn với đất nước, với nhân dân, phải đưa họ ra trước pháp luật vì sai phạm nghiêm trọng dưới cái mác là cán bộ lãnh đạo, là đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng hàng loạt danh hiệu khen thưởng không đếm hết được.

Bài học nhãn tiền về công tác cán bộ với 60 người từng giữ chức vụ cao của Đảng từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay bị xử lý kỷ luật, mà mới đây nhất là việc Ban Bí thư đình chỉ sinh hoạt Đảng, cơ quan pháp luật khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, đã cho thấy công tác đảng viên là cần thiết, là cấp bách như thế nào. Bởi những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển.

Vì thế, hơn lúc nào, hai khâu cực kỳ quan trọng: kết nạp đảng viên và sàng lọc, rà soát đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng là việc cần phải làm ngay không được phép chậm trễ. Như vậy mới nâng cao được chất lượng đảng viên, mới không còn cán bộ lãnh đạo rao giảng đạo đức mà việc làm lại trái đạo đức, lời nói không đi đôi với việc làm. Lúc ấy, gần 5 triệu đảng viên của Đảng mới tạo được sức mạnh, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân./.

Tổng Bí thư,Chủ tịch nước: Đảng viên ít mà tốt còn hơn đông không mạnh

Thứ 3, 16:43, 18/12/2018

VOV.VN – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, muốn Đảng mạnh thì mỗi đảng viên phải tốt. Muốn vậy phải giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên

Sáng 18/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp nghe báo cáo về kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư ở 15 cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Về việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết 18,19 tạo kết quả bước đầu

Báo cáo tổng hợp 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng hoan nghênh Nghị quyết số 18,19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, cho rằng việc ra 2 Nghị quyết này là đúng đắn, kịp thời và đã tổ chức quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới ban hành nhiều quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Mặc dù thời gian thực hiện 2 Nghị quyết chưa dài nhưng đã đạt được một số kết quả bước đầu, trong đó có việc đã thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh, sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được nhiều đơn vị trung gian, bước đầu khắc phục tình trạng trùng lặp, chống chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã được quy hoạch, hướng tới bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ công đã có tác dụng tích cực.

Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan. Một số địa phương, đơn vị đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước thời hạn bảo đảm lợi ích cá nhân và lợi ích chung, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện giảm biên chế.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, cho rằng việc tổ chức kiểm tra là cần thiết, kịp thời, cho thấy quyết tâm trong việc giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết.

“Mới làm được 1 năm chưa sắp xếp bộ máy mà chỉ kiểm tra 15 đơn vị, chưa phải cả nước nhưng tiêu biểu cho vùng miền. Rõ nhất là chuyển biến nhận thức, quyết tâm cao. Các nơi khác cũng đang làm, nhất là giảm cấp Phó, kiêm nhiệm. Tức là chỉ thời gian ngắn, làm cho nhận thức chuyển biến, hành động tích cực quyết liệt, khẩn trương ban hành quy định và bước đầu giảm biên chế và đầu mối. Cả trong nhận thức và hành động đã rõ. Quan trọng cho thấy cái gì vào cuộc sống đúng, cái gì còn uốn nắn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua kiểm tra thấy khâu truyền đạt, phổ biến Nghị quyết có nơi làm chưa quyết liệt, còn hình thức, qua loa. Trong quá trình triển khai thấy thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể. Tại một số địa phương bộc lộ 2 khuynh hướng, đó là cầu toàn và nóng vội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần phải tránh cả hai khuynh hướng trên trong quá trính thực hiện, làm quyết liệt nhưng phải chắc chắn, bài bản,  phải thu được kết quả cụ thể, không được để xảy ra lộn xộn.

Tại cuộc họp, Ban Bí thư nhất trí ra Thông báo kết luận của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy và tổ chức đảng.

Toàn cảnh cuộc họp.

Sàng lọc, xử lý đảng viên vi phạm

Cho ý kiến vào Tờ trình về Chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”, Ban Bí thư nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của việc ra Chỉ thị, nhằm nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Bí thư yêu cầu giữ vững nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kết nạp đảng viên. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, chạy theo số lượng đơn thuần, coi nhẹ chất lượng trong công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm kết nạp những người thực sự ưu tú vào Đảng. Rà soát, sàng lọc đảng viên phải kiên quyết, kịp thời, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ các bộ các cấp..

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác Đảng viên gồm nhiều khâu, từ giáo dục, rèn luyện, kết nạp. Đây là khâu rất quan trọng, tuy nhiên lâu nay chưa được quan tâm, tập trung đúng mức.

Nhắc lại Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân số cả nước có 25 triệu người, trong đó có 5.000 đảng viên, nhưng Đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên, đảng viên đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. 

“Trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân không; phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không… Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách. Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nội dung Chỉ thị phải sắc sảo, mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao, phân tích rõ bối cảnh tình hình hiện nay, những tác động mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch; tình trạng đảng viên đông mà không mạnh; từ đó thấy rõ sự cần thiết ban hành Chỉ thị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực… 

“Tập trung nói sâu vào khâu kết nạp Đảng, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc, xử lý cán bộ đảng viên, chống cho được tình trạng suy thoái hiện nay, khắc phục tình trạng “đông nhưng không mạnh”, “hữu danh vô thực”. Lenin đã từng nói “Đảng viên hữu danh vô thực” thì cho không cũng không cần. Thà ít mà tốt. Trước hết phải chú ý giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức. Không chỉ giáo dục chay qua trường lớp, mà phải thử thách qua thực tiễn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải khơi dậy, phát huy tinh thần “đảng viên đứng mũi chịu sào,” một đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn, được yêu mến hơn cán bộ hư hỏng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương./.

Bài liên quan

X

One response to “cán bộ rao giảng đạo đức mà việc làm lại phi đạo đức-VOV

  1. Đến “đầu đảng ” còn tham quyền cố vị, 2 mông 2 ghế thì nói ai tin ? ĐV đực cái gì cũng mất nết, đến nỗi ĐV nào còn có tư cách là họ phải từ bỏ đảng để được sống như một Con Người đúng nghĩa

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.