Cậu tỷ phú Mỹ Kim Mark Zuckerberg sáng lập “Phê tê bốc”(Facebook)tuyên bố :“Chúng tôi không xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia có truyền thống vi phạm nhân quyền như quyền riêng tư và quyền tự do biểu đạt”,

Phê tê bốc(facebook)không đặt máy chủ tại những nơi vi phạm nhân quyền… “Chúng tôi không xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia có truyền thống vi […]

Read Article →