Các chuyên gia quân sự báo động :Tàu chỉ mới bắt đầu xây dựng lực lượng quân sự, còn nhiều chương trình kế hoạch khác nữa/China’s military build-up just starting – a lot more to come, expert warns-Báo South China Morning Post(Hồng Kông)

South China Morning Post China’s military build-up just starting – a lot more to come, expert warns Military watchers can expect ‘something new’ at this year’s National Day parade in […]

Read Article →

Tân Hoàng đế Tập Cẩm Bình lưu ý dân Tàu “ai là chủ xị”trong sự kiện chính trị năm nay(Năm Con Heo(Lợn)/Xi out to remind China who’s boss at year’s biggest political event

Xi out to remind China who’s boss at year’s biggest political event NIKKI SUN, Nikkei staff writer(MARCH 02, 2019 ) Chinese President Xi Jinping used last year’s National People’s Congress […]

Read Article →