Các chuyên gia quân sự báo động :Tàu chỉ mới bắt đầu xây dựng lực lượng quân sự, còn nhiều chương trình kế hoạch khác nữa/China’s military build-up just starting – a lot more to come, expert warns-Báo South China Morning Post(Hồng Kông)

South China Morning Post China’s military build-up just starting – a lot more to come, expert warns Military watchers can expect ‘something new’ at this year’s National Day parade in […]

Read Article →