Mô Phật ! Đời là “thường” chứ không phải “vô thường” và vẫn “sắc sắc” chứ không phải “không không “với sư thời nay XHCN-“Tạo nghiệp”là “chuyện thường ngày ở Huyện “

Lê Quốc Quân “Nguỵ” tăng đã giác ngộ ! Hiện nay đã xuất hiện một “tỷ phú sư” tên là Thích Thanh Quyết bên cạnh các tỷ phú Đô La […]

Read Article →