Tâm thư đầu năm 2019 của cặp vợ chồng Bill & Melinda Gates,tỷ phú giàu nhất thế giới(nhờ tài năng trí tuệ chứ không nhờ cơ chế,đất đai tài nguyên thiên nhiên..)nhưng giàu lòng vị tha đối với nhân quần xã hội..!!

Our 2019 Annual Letter BY BILL & MELINDA GATES5  g We didn’t see this coming How would you describe 2018? Was it what you expected? We’d probably say no. From […]

Read Article →