Đầu năm nói về chuyện “dẫn độ(extradition)”(khác với “cưỡng bách đầu thú” của tên đại ăn cắp Trịnh Xuân Thanh)

Dẫn độ là gì? Posted on 05/02/2019  by The Observer Nguồn: “What is extradition?”, The Economist, 04/02/2019. Biên dịch: Phan Nguyên Joaquín Guzmán Loera là một trùm ma túy người Mexico được biết đến với biệt […]

Read Article →