“Ngáo bóng đá”:xem những cậu bé đá banh là “anh hùng dân tộc “(đạp cả Á Châu dưới chân) là “nhân tố tiềm năng cường quốc thế giới(giống cường quốc thơ ca của NQT)vượt xa cả đế quốc giẫy chết Mỹ !!!???(một thành công”điệu hổ ly sơn ” ?! )

(Lâu lâu mới thấy bài viết tương đối tỉnh táo. Sự tâng bốc quá mức của truyền thông, sự ảo tưởng quá mức của nhiều người hâm mộ, sự lợi […]

Read Article →