Cách đấu tranh ngoại giao của cha ông ,Đời Trần ,với quân Tàu(Nhà Nguyên=Mông Cổ)

Tài liệu lịch sử

phê tê bố An Nam Yakukohaiyo/.

ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO VỚI TÀU(MÔNG CỔ=NHÀ NGUYÊN) THỜI TRẦN

Năm 1257, khi nhà Trần nhận được thư của tướng Nguyên Mông là Ngột Lương Hợp Thai, đang chỉ huy đánh Đại Lý, yêu cầu Đại Việt phải quy phục, Vua Trần không chịu khuất phục, không trả lời những yêu sách của giặc, mà còn bắt giam luôn đoàn sứ thần. Sau này, quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ nhất, theo Nguyên sử thì chúng đã tìm thấy đoàn sứ thần đang bị giam giữ trong ngục “ tìm được sứ thần ở trong ngục, bị dây tre trói lằn vào da thịt, cởi trói ra một sứ giả bị chết…”.

Ảnh: Di tích bãi cọc Bạch Đằng ở Yên Giang-Quảng Ninh giúp quân dân Đại Việt tiêu diệt và bắt sống 600 chiến thuyền với 4 vạn binh tướng quân Nguyên – Mông trong lần thứ ba chúng xâm lược nước ta năm 1288.

Năm 1267, Vua Nguyên Mông đòi vua Trần trao trả hai lái buôn người Hồi để xét hỏi chuyện Tây Vực, ta trả lời họ đã chết cả rồi. Chúng đòi phải cống voi, ta trả lời: “…con vật này thân thể to lớn, đi bộ rất khó khăn, không bằng ngựa của nước Bệ hạ… đến năm sau sẽ đến dâng vậy ”.

Năm 1270, Vua Trần Thánh Tông sai Đinh Củng Viên cùng Lê Đà đi sứ sang Nguyên bàn về cương giới và cống nạp phương vật, nhưng xin bỏ việc nộp nhân tài. Thấy thái độ hiên ngang bình tĩnh của Sứ thần ta, Vua Nguyên Mông mắng:
” Quân của Thiên triều chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan…, sá chi một nước nhỏ như các ngươi mà dám chống cự? “
Đinh Củng Viên không sợ sệt, cứng cỏi đáp lại:
“Nhà vua đem nhân nghĩa khiến mọi người kính nể thì mới thuyết phục được nước tôi. Nếu đem binh lực hùng hậu ra dọa nạt thì dù nhỏ, nước tôi cũng có binh hùng tướng mạnh, có núi non hiểm trở, để ngăn chặn và thù tiếp binh tướng Thiên triều…”.
Nhờ những cuộc đấu lý thắng lợi, Vua Nguyên Mông phải bỏ lệ cống người tài.

Năm 1271, sứ thần Nguyên Mông đòi Vua Trần Thánh Tông phải thân chinh sang chầu và nộp con em làm con tin, Vua Trần lấy cớ bị bệnh, rồi dâng biểu rằng: “…Thần vốn sức yếu nhược, sợ đi đường khó khăn, nhỡ không may thì khiến Bệ hạ lại thương xót mà không có ích gì cho Thiên triều …”, và từ chối.
Năm 1272, sứ Nguyên Ngột Lương Hợp Thai sang hỏi về “cột đồng Mã Viện”. Nhà Trần trả lời cột ấy chôn đã lâu ngày, nên không còn lại dấu vết gì.

Như vậy, trong các lần ngoại giao trên, nhà Trần làm thất bại âm mưu của giặc Nguyên. Nguyên sử của Trung Quốc cũng phải cay đắng thừa nhận rằng: “… Đường nối thì xa xôi, gửi thư thì lời lẽ giả dối, rút cuộc chẳng ai biết được chính xác”.

nguồn phê tê bốc Lê Nguyên Vỹ


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.