“Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua,kẻ thù nào cũng đánh thắng”nhưng kẻ nội thù(tham nhũng) khó chống vì lợi ích nhóm,chằng chịt,lắc léo..TBT/CT nói rứa ! Báo Thanhnienonline

Tổng bí thư: Chống tham nhũng khó vì lợi ích nhóm chằng chịt, lắc léo..(vì ta chống mình và không còn lý tưởng CS…..!!??) 15:26 – 22/01/2019 1 THANH NIÊN ONLINE Tổng […]

Read Article →