Lãnh đạo cấp cao đại diện trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân vô sản..nghỉ hưu vẫn được sử dụng công xa(xe con Nhà Nước)-Website Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu vẫn được dùng xe công Thứ tư, 16/01/2019, 06:51 (GMT+7)  (Chính trị) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH được […]

Read Article →