Một người Cộng Sản chân chính,tử tế( như cựu Bí Thư Nguyễn Sự của Hội An): cựu Bộ trưởng Công Thương Trương Đình Tuyển !!??(trái ngược với thái tử Đảng Trần Tuấn Anh trong scandal xe công đón vợ kế (cựu chân dài hoa hậu )vừa qua)

Một người Cộng Sản chân chính khác ?? Do Duy Ngoc ‘s phê tê bốc Thời nay, có một Bộ trưởng như ông Trương Đình Tuyển là của hiếm. Một bí thư như ông […]

Read Article →