America is friendlier to foreigners than headlines suggest/Nước Mỹ tốt với người nước ngoài hơn người ta tưởng-The Economist/ĐCV

And the country remains the first choice for would-be immigrants

America is friendlier to foreigners than headlines suggest

Dec 11th 2018

ON DECEMBER 10th 164 members of the United Nations adopted the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. The 34-page document is not legally binding, but it encourages governments to treat immigrants humanely, inform them of their rights and welcome them into society. President Donald Trump withdrew the United States from negotiations about the compact a year ago. Explaining this decision, his ambassador to the UN said that decisions about American immigration policy “must always be made by Americans and Americans alone”.

Until July, when the final draft of the compact was published, America remained the only one of the UN’s 193 members to have boycotted it. Since then, other governments have followed Mr Trump’s lead. Among the absentees from yesterday’s conference in Morocco were a few rich countries that are preoccupied with strong borders (such as Australia, Switzerland and Israel) and several eastern European countries whose people generally dislike foreigners (such as Hungary, the Czech Republic and Bulgaria).  

Their absence is a shame. The compact is far from perfect. It is vague about how countries should cooperate on many issues, such as border management and access to public services. It offers no radical solutions for making immigration more palatable to locals (such as an additional tax on immigrant incomes, which this newspaper has advocated as part of a broader deal to allow more migration). But it lays out some sensible ground rules: ensuring that all migrants and refugees carry some sort of identification, communicating their entry requirements clearly, documenting their skills and keeping them out of detention centres if possible. Above all, the compact asserts that the best way for governments to improve control over their borders is for them to work together.

Interestingly, the American president’s scorn for migrants and globalism has not dampened the global appeal of migrating to America. Gallup, a pollster, has found that given the chance, 158m people would move permanently to the United States—and that the share of would-be migrants who pick the country as their first choice has remained roughly constant since 2010.

Moreover, Americans seem to be growing friendlier to foreigners. This year Gallup reported that a record 75% of them think that immigration is good for the country, up from 66% in 2012. On the pollster’s migration acceptance index, which measures how comfortable people are with foreign neighbours or in-laws, America ranks ninth in the world.

The current administration is unlikely to be swayed. But if the upward trend in migrant acceptance continues, then it is possible to imagine a future president signing up to the UN’s new accord. 

Nước Mỹ tốt với người nước ngoài hơn người ta tưởng

The Economist | DCVOnline

Mỹ vẫn là lựa chọn đầu tiên của những người di cư.

Nguồn: Gallup/The Economist

Ngày 10 tháng 12, 164 thành viên của Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration bảo đảm an toàn giữ trật tự cho những cuộc di cư thường xuyên. Tài liệu dài 34 trang không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó khuyến khích các chính phủ đối xử với người di cư một cách nhân đạo, thông báo cho họ biết về quyền của người di cư và đón nhận họ vào xã hội. Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi những cuộc đàm phán Global Compact một năm trước. Giải thích về quyết định này, đại sứ của ông tại Liên Hiệp Quốc cho biết, các quyết định về chính sách nhập cư của người Mỹ “phải luôn được người Mỹ đưa ra và chỉ người Mỹ mà thôi.”

Cho đến tháng 7, khi bản dự thảo cuối cùng của Global Compact được công bố, Mỹ vẫn là nước duy nhất trong số 193 thành viên UN đã tẩy chay nó. Từ đó, có một số chính phủ khác đã theo với ông Trump. Trong số những nước vắng mặt trong hội nghị ngày hôm qua tại Morocco, có một số nước giàu đang bận tâm với việc bảo vệ biên giới (như Úc, Thụy Sĩ và Israel) và một số quốc gia Đông Âu có người dân thường không thích người nước ngoài (như Hungary, Cộng hòa Séc và Bulgaria).

Sự vắng mặt của những quốc gia đó là một sự xấu hổ. Nghị quyết Global Compact không phải là tuyệt hảo. Nó vẫn mơ hồ về cách các quốc gia nên hợp tác trong nhiều vấn đề, chẳng hạn như quản lý biên giới và các dịch vụ công cộng. Nó không cung cấp giải pháp căn cơ nào để làm cho việc nhập cư trở nên dễ chấp nhận hơn đối với người dân địa phương (chẳng hạn như thuế bổ túc trên mức thu nhập của người nhập cư, mà tạp chí này đã ủng hộ như một phần của thỏa thuận rộng hơn để cho phép di cư nhiều hơn). Nhưng nó, Global Compact, đưa ra một số quy tắc cơ bản hợp lý: bảo đảm rằng tất cả người di cư và người tị nạn mang theo thẻ căn cước, nêu lý xin cầu nhập cảnh rõ ràng, ghi lại các kỹ năng của họ và không giữ họ ở những trung tâm giam giữ nếu có thể. Trên hết, nghị quyết Global Compact khẳng định rằng cách tốt nhất để chính phủ cải thiện sự kiểm soát ở biên giới của họ là các chinh phủ liên hệ cần hợp tác với nhau.

Thật thú vị, sự khinh miệt của tổng thống Mỹ đối với người di cư và chủ nghĩa toàn cầu đã không làm giảm sức hấp dẫn toàn cầu của việc di cư sang Mỹ. Kết quả thăm dò năm nay của Gallup, đã cho thấy rằng nếu có cơ hội, 158 triệu người sẽ di cư vĩnh viễn sang Hoa Kỳ và tỷ lệ người di cư sẽ chọn quốc gia này đầu tiên vẫn không đổi kể từ năm 2010.

Hơn nữa, người Mỹ dường như ngày càng thân thiện với người nước ngoài. Năm nay Gallup thông báo cho biết rằng 75% người Mỹ nghĩ rằng nhập cư là tốt cho đất nước, tỷ lệ này năm 2012 là 66%. Về chỉ số chấp nhận người di cư của số người được thăm dò, đo lường mức độ thoải mái của mọi người với hàng xóm người nước ngoài hoặc hàng xóm là gia đình chồng (hay vợ), Mỹ xếp hạng thứ chín trên thế giới.

Chính quyền hiện tại không có khả năng bị ảnh hưởng vì kết quả thăm dò này của Gallup. Nhưng nếu khuynh hướng chấp nhận người di cư vẫn tiếp tục tăng, thì có thể tưởng tượng một vị tổng thống tương lai sẽ ký kết hiệp định mới với Liên Hiệp Quốc.

© 2018 DCVOnline

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.