While the US debates caravans and wall, thousands of migrants are dumped in border cities/Trong khi QH và CP bàn cải về di dân và bức tường thì hàng ngàn di dân chẳng ai ngó ngàn đến tại biên giới

While the US debates caravans and wall, thousands of migrants are dumped in border cities Doug Stanglin, Daniel Borunda, María Cortés González, Pamela Ren Larson and Aaron Martinez, USA TODAY The situation along the […]

Read Article →