PTS/GS Trần Thu Hương (tốt nghiệp tâm lý học tại Toulouse Pháp): “việc tập trung quá nhiều để lên án, ném đá những người như ông hiệu trưởng biến thái My,ấu dâm… mới là phi đạo đức”!!??

Báo Kiến Thức “Tôi cho rằng, nếu nói chính xác ở góc độ đạo đức, thì chính việc tập trung quá nhiều để lên án, ném đá những người như […]

Read Article →