Nghịch lý thống trị và quản trị Tài chánh:ngân hàng lãi cao nhưng nợ xấu lại tăng vọt?(thông đồng giữa ngưoivay và ngân hàng như các vụ án đã và đang lộ diện)

Tiền chùa (OPM=Other People Money) Vì sao ngân hàng lãi cao nhưng nợ xấu lại tăng vọt? Phạm Chí Dũng Sau khi hầu hết các ngân hàng thương mại Việt […]

Read Article →