Sau thời “mèo trắng mèo đen không quan trọng miễn bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình,Tàu bắt đầu thắt chặt kiểm soát sau 40 năm đổi mới ! Báo Nikkei Asian Review

China’s manufacturing sector — virtually nonexistent four decades ago — has helped transform the country into the world’s second-biggest economy. (Original photos by AP, Getty Images)COVER STORY Chinese state tightens […]

Read Article →