Sons of Revolution: Vietnam’s New Protest Movement/Những người con của kách mệnh:Phong trào phản kháng mới tại VN-Báo The Diplomat

Sons of Revolution: Vietnam’s New Protest Movement Hanoi’s conservative leaders are increasingly haunted by Ho Chi Minh’s legacy.By Tom FawthropDecember 17, 2018        The extraordinary eruption of nationwide protest in June 2018 […]

Read Article →

“Đầu tư không cần vốn,không cần cơ sở hạ tầng,không lỗ mà nhiều lời “:Kiều hối VN nhận được trong năm 2018 chỉ sau Tàu và Phillippines sẽ lên đến 15 tỷ 900 triệu đô na !!-World Bank

Việt Nam tiếp tục là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất năm 2018 RFA2018-12-17 I Hình minh họa. Một nhân viên ngân hàng ở Việt Nam đang […]

Read Article →