Tướng Mỹ MacArthur,người chiếm đóng,xâm lược Nhật(bại trận) trở thành “nhà độc tài thần thánh(Godlike dictator),anh hùng và ân nhân của dân Nhật !!

Tài liệu MacArthur: Người mở cửa nước Nhật lần thứ haiTác giả: Nguyễn Hải Hoành “Người Nhật thích MacArthur vì ông đã giải thoát họ khỏi chiến tranh, đói nghèo, […]

Read Article →