“Cục trưởng “cục chống tội phạm công nghệ cao lại không biết (sử dụng) “còm piu tờ” là cái chi chi(giống ông tướng phê tê bốc) !!!-Tuổi Trẻ online

Cựu cục trưởng C50 “không biết sử dụng máy tính” Bào chữa cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, luật sư Đỗ Ngọc Quang đưa ra bối cảnh phạm tội […]

Read Article →