Nhân cái chết của “Kim Dung giáo chủ ” đọc lại bài viết cũ(1967) của cố giáo sư Đỗ Long Vân ĐH Văn Khoa Huế/Saigon ngày trước :VÔ KỴ GIỮA CHÚNG TA hay là HIỆN TƯỢNG KIM DUNG

Phần giới thiệu Nguyễn Quốc Trụ Trân trọng giới thiệu độc giả bài viết “Vô Kỵ giữa chúng ta hay là hiện tượng Kim Dung”, của Đỗ Long Vân. Bài […]

Read Article →