Fox News se moque d’une élue socialiste trop pauvre pour vivre à Washington/Hảng thông tấn FOX NEWS châm chọc nữ dân biểu(xã hội) đắc cử vào Hạ Viện Mỹ quá nghèo không đủ tiền sống tại Thủ Đô

Sinh hoạt của xã hội dân chủ(không dân chủ triệu lần như ở xứ mình)  Nhà báo không là “nhà chó” như nhà báo NHƯ PHONG(ĐT/CA) quan niệm Báo Slate […]

Read Article →

One million Muslim Uighurs held in secret China camps: UN panel/Một triệu người Uy Ngô Nhĩ(Uighurs)Hồi Giáo (ở xứ tự trị ” Tân Cương”) bị (Tàu Hán) giam giữ trong những trại bí mật theo LHQ

Và Trang Secretchina.com (Trông người mà nghĩ đến mình  !) One million Muslim Uighurs held in secret China camps: UN panel Vice chairperson of anti-discrimination committee says members of ethnic […]

Read Article →