Đọc lại câu chuyện “thật” cảm động của bé gái “trên “đại lộ kinh hoàng”(đồng bào di tản từ Quảng Trị về Huế năm 1972)trong nội chiến và chiến tranh uỷ nhiệm đã qua :Nữ Trung Tá Quân Lực Hoa kỳ(gốc Việt):Kimberly Mitchell

Đại lộ kinh hoàng Duy Tai Nguyen ‘s phê tê bốc MỘT CÂU CHUYỆN “THẬT” CẢM ĐỘNG! Trung Tá Kimberly M. Mitchell(gốc Việt) Em bé gái trên Đại Lộ Kinh Hoàng […]

Read Article →