Kẻ ” ăn cắp vĩ mô” Trịnh Xuân Thanh được Đức cho tỵ nạn sau khi “tự nguyện đầu thú”(bị bắt cóc bất chấp công pháp quốc tế,không qua thủ tục dẫn độ..) và bị xử có tội ??

Vo Nhat Thu ‘s phê tê bốc Kính gửi bà Merkel, thủ tướng Đức Rứa là nước bà “vui vẻ” đón được Trịnh Xuân Thanh quay về với nước Đức […]

Read Article →