Vụ anh thợ điện”Cà Rê ” và (đổi) 100 đô la(dollars)!

khỉ làm quan

đọc10

logo_tet

Cần làm sáng tỏ những uẩn khúc

trong vụ Nguyễn Cà Rê