Đề thi cho “giáo viên dạy giỏi xứ nẫu”:dạy học phát huy tính tích cực của người học” và “”dạy học phát triển năng lực” có khác nhau không ?Thầy Chu Mộng Nong thấu cảm và théc méc !!

Chiện” Záo Zụk” SỐC VỚI ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TẠI BÌNH ĐỊNH: KHI ĐỨA DỐT RA ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Chu Mộng Long Một số giáo […]

Read Article →