Ngày này(5/10/1963-5/10/2018) năm xưa

Chuyện xưa tích cũ : ngày 5/10/( 55 năm về trước)

mẹ Việt tôi

 

logo Nghiên cứu quốc tế

05/10/1963: Tướng lĩnh(lính Tây) Nam Việt Nam

lên kế hoạch đảo chính

Nguồn: South Vietnamese generals plan coupHistory.com

logo History Channel

THIS DAY IN HISTORY

OCTOBER 051963

South Vietnamese generals plan coup

Ambassador Henry Cabot Lodge reports to President John F. Kennedyfrom Saigon that South Vietnamese generals are planning a coup against President Ngo Dinh Diem.

Kennedy and his administration had become increasingly concerned about Diem because of the rising tide of dissent against the Diem regime in South Vietnam. Diem, a Catholic in a predominantly Buddhist nation, refused to institute promised political reforms. He was opposed by numerous factions, not the least of which were the Buddhist priests. Several South Vietnamese generals led by General Duong Van Minh met with CIA operative Lucien Conein to ask for assurances that the United States would not thwart a coup, and that economic and military aid would continue. Kennedy had already come to the conclusion that Diem could never provide the necessary leadership to unite his country against the Communist insurgents. He told Conein to give the South Vietnamese generals the assurances they wanted. Kennedy also warned that, as a representative of the United States, Conein should avoid getting involved with operational details.

The coup plotters received additional motivation in the wake of another Buddhist monk’s self-immolation (on June 11, 1963, Buddhist monk Thich Quang Duc had set fire to himself in protest; his self-immolation was followed by several others) when Diem reacted with intensified political repression, including the arrest of scores of women and children who had marched against the government. Another attempt was made by the Kennedy administration to convince Diem to make the necessary reforms, but once again he refused. There was disagreement among Kennedy’s advisors as to what to do about Diem; some believed that Diem had to go and others were unsure. Ultimately the president decided to do nothing. In this case, that was tantamount to support of the coup plotters.

On November 1, rebel forces seized the radio station and police headquarters while laying siege to the presidential palace. In the early morning hours of the next day, Diem and his brother Ngo Dinh Nhu surrendered to representatives from the rebel generals. They were later found murdered in the back of an M-113 armored personnel carrier. What followed was a period of extreme political instability as a series of “revolving door” governments took turns in an attempt to rule and stem the tide of the ongoing insurgency in the countryside.

 

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | 

các tướng bị chỉnh lý

Vào ngày này năm 1963, Đại sứ Henry Cabot Lodge báo cáo với Tổng thống John F. Kennedy từ Sài Gòn rằng các tướng lĩnh miền Nam đang có kế hoạch đảo chính chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Kennedy và chính quyền của ông ngày càng lo ngại về Diệm vì làn sóng bất đồng đang tăng cao ​​chống lại chế độ Diệm ở miền Nam Việt Nam. Diệm, một người Công giáo ở một quốc gia nơi Phật giáo chiếm đa số, đã từ chối tiến hành các cải cách chính trị từng được hứa hẹn. Ông bị phản đối bởi nhiều phe phái, trong đó chiếm phần đông là các tu sĩ Phật giáo.

Một số tướng lĩnh Nam Việt Nam do Tướng Dương Văn Minh dẫn đầu đã gặp gỡ với Lucien Conein của CIA để yêu cầu đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không cản trở một cuộc đảo chính, và rằng viện trợ kinh tế và quân sự sẽ tiếp tục. Kennedy đã đi đến kết luận rằng Diệm không bao giờ có thể mang lại sự lãnh đạo cần thiết để đoàn kết đất nước của mình chống lại các lực lượng nổi dậy Cộng sản. Ông yêu cầu Conein trao cho các tướng lãnh Nam Việt Nam những sự đảm bảo mà họ mong muốn. Kennedy cũng cảnh báo rằng, là một đại diện của Hoa Kỳ, Conein nên tránh tham gia sâu vào các hoạt động này.

tướng lãnh VNCH1

Những người lập âm mưu đảo chính đã có thêm động lực sau sự kiện một tu sĩ Phật giáo khác tự thiêu (ngày 11 tháng 6 năm 1963, hòa thượng Thích Quảng Đức đã châm lửa tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm; hành động này của ông đã được tiếp nối bởi nhiều người khác) khi Diệm phản ứng bằng cách tăng cường đàn áp chính trị, bao gồm cả việc bắt giữ hàng loạt những phụ nữ và trẻ em tham gia biểu tình. Một nỗ lực khác đã được thực hiện bởi chính quyền Kennedy để thuyết phục Diệm thực hiện các cải cách cần thiết, nhưng một lần nữa ông từ chối. Có sự tranh cãi giữa các cố vấn của Kennedy về việc phải làm gì với Diệm; một số người tin rằng Diệm phải ra đi và những người khác thì không chắc chắn. Cuối cùng, tổng thống quyết định không làm gì cả. Trong trường hợp này, điều đó đồng nghĩa với việc ủng hộ những người âm mưu đảo chính.

Vào ngày 01 tháng 11, các lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ đài phát thanh và các sở cảnh sát trong khi vây hãm dinh tổng thống. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Diệm và em trai Ngô Đình Nhu đã đầu hàng trước các đại diện của lực lượng đảo chính. Sau đó họ được phát hiện đã bị ám sát ở phía sau của một chiếc xe bọc thép M-113. Tiếp theo là một giai đoạn hết sức bất ổn chính trị khi hàng loạt các chính phủ “quay vòng” thay phiên nhau trong một nỗ lực để cầm quyền và ngăn chặn làn sóng nổi dậy đang diễn ra ở nông thôn.

Xem thêm: Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.