Di tích tôn giáo Kontum :90 năm hang đá Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes)Phương Nghĩa Kontu/m(15.8.1928-15.8.2018)/ Nghe lại bài thơ “Lời nguyện thầm “của ĐHKT Nguyễn Thị Diệu Liên

Di tích tôn giáo Kon Tum Nguồn Lê Minh Sơn ĐHKT ‘s bờ lốc 90 NĂM HANG ĐÁ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC PHƯƠNG NGHĨA (15.8.1928-15.8.2018)   Lễ Đức Mẹ Hồn […]

Read Article →