Một ông Tàu nói với thế hệ thanh niên Tàu dưới 30 tuổi:Những người Trung Hoa dưới 30 tuổi hãy gội đầu cho tỉnh ngủ, chuẩn bị sống những ngày khốn khổ

Viettimes.vn Những người Trung Hoa dưới 30 tuổi hãy gội đầu cho tỉnh ngủ, chuẩn bị sống những ngày khốn khổ Thu Thủy / Thứ Sáu, ngày 3/8/2018 –  https://sp.zalo.me/plugins/share?dev=null&color=null&oaid=729702310070047222&href=https%3A%2F%2Fviettimes.vn%2Fcontent%2FODYxNjM%3D.html&layout=icon&customize=true&callback=null&id=5a052409-2f78-4ea0-b34d-5675183beeaa&domain=viettimes.vn&android=false&ios=false […]

Read Article →