Nhân chuyện vừa qua đời của người tù hiếm hoi còn sót lại thời Stalin ,đọc những ngày lưu vong của Aleksandr Solzhenitsyn tác giả “quần đảo ngục tù”(Gulag)……tại Mỹ-Ted Lawrence 

A Tiny Village in Vermont Was the Perfect Spot to Hide Aleksandr Solzhenitsyn By Ted Lawrence    Aleksandr Solzhenitsyn writing at his homemade table in Vermont, circa 1985. — Photo […]

Read Article →