Nguyên nhân khiến nhiều người Việt muốn định cư tại Mỹ /Sinh viên gốc Việt học tiến sĩ không trả học phí, còn có tiền xài(không “mua”(làm một cái tiến sĩ) như tại VN !!

Chuyện (đế quốc giẫy chết)Mỹ Nguyên nhân khiến nhiều người Việt muốn định cư tại Mỹ By Tạp Chí Hoa Kỳ – Ai chẳng biết Mỹ là miền đất hứa […]

Read Article →

Trump is not Putin’s puppet and here’s why/Đại Xì Trump không phải là “bù nhìn/con rối” của Pu Tỉn-Roman Dobrokhotov Báo Al Jazeera điện tử

Trump is not Putin’s puppet and here’s why Trump has been trying to erode Russia’s monopoly over Europe’s gas market for the past year. Roman Dobrokhotov 18 Jul 2018 https://players.brightcove.net/665003303001/SJg0bzqkZ_default/index.html?videoId=5810597974001 […]

Read Article →