Lợi dụng khe hở trong chiến tranh thương mại Tàu/Mỹ các công ty Tàu có thể sản xuất hàng hoá tại vùng biên giới(phía Bắc)mang nhãn hiệu “ma dzê in Vietnam”-Báo South China Morning Post

South China Morning Post Has China found a trade war loophole? Officials tout ‘made in Vietnam’ zones on border amid US tensions   Bonded areas could provide shelter for manufacturers […]

Read Article →