Tiếng hát Quỳnh Lan(người bạn đời sau cùng của Hoàng Ngọc Ẩn ,cũng là bạn ĐHKT thời mới lớn của TC)

Tiếng hát Quỳnh Lan trình bày nhạc phổ thơ Hoàng Ngọc Ẩn “Anh đi rừng chưa thay lá Anh về rừng lá vẫn chưa thay” TC  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. biên tập Tuchoicaudakblakontum.. […]

Read Article →