Miệng lưỡi của con buôn(chính trị)của (đế quốc giẫy chết)Mỹ: Đại Xì Trum(Donald Trump) gạt vấn đề nhân quyền khi nói chuyện với cậu Ủn,còn khen “cậu ta là một người cứng rắn(tough guy) !!

Donald Trump shrugs off Kim’s human rights record: ‘He’s a tough guy’ As Fox News host presses Trump over North Korean regime, president is dismissive: ‘A lot of people have […]

Read Article →