Như một lời chia tay với Anthony Bourdain,một nhân vật đời thường(được ưa thích),một đầu bếp đã đến hơn 100 quốc gia để giới thiệu văn hoá ăn uống(ẩm thực)của con người !

Tài liệu và phóng sự Anthony Bourdain (bên phải)thời niên thiếu với cha của mình REMEMBERING ANTHONY BOURDAIN News of Anthony Bourdain’s death shook people around the world on Friday morning. […]

Read Article →