Về “Hội nghị Gờ 7(G7) tại Canada:sau Tàu Tờ Tờ Xì Trum lại gây chiến tranh thương mãi với”nước có chung biên giới*” phía Bắc :Canada(trong chính sách “America first” !

*ngôn từ mới của VN Roberta Rampton, Jean-Baptiste Vey LA MALBAIE, Quebec (Reuters) – U.S. President Donald Trump on Saturday threw the G7’s efforts to show a united front into […]

Read Article →