(thầy) Chu Mộng Nong “thấu cảm “về nời lói của tư nệnh “Záo zụk”với chủ trương “sẽ nhập các giáo trình tiên tiến về lước để không phải đi du học lữa” !!?

“PHÁT KHÓC”(!?) VỚI PHÁT NGÔN CỦA BỘ TRƯỞNG Chu Mộng Nong(Long) Khi ông Phùng Xuân Nhạ lên Bộ trưởng có phát ngôn đối lập với ông Phạm Vũ Luận: “Giáo […]

Read Article →