Chuyện nội bộ của(đế quốc giẫy chết) Mỹ :Tờ Tờ Đại Xì Trum và ông phù thuỷ Mueller(Công tố viên đặc biệt vụ Nga can thiệp chuyện bầu cử TT Mỹ năm 2016)-Clément Daniez(báo Express)

Trump et le sorcier Mueller Par Clément Daniez,    Le procureur spécial Robert Mueller, à Washington, le 20 juin 2017. Donald Trump tente de décrédibiliser l’enquête sur une collusion présumée […]

Read Article →