Giáo sư thực thụ tại Mỹ(“phấn đấu “đi nên từ cậu bé lông dân,bán thuốc ná dạo) nhưng không được mần hiệu trưởng một đại học tư ở VN vì chỉ có “chuyên” mà không có “hồng ” !!

Chuyện Záo Zụk !! Từ cậu bé làm ruộng đến giáo sư nổi tiếng ở Mỹ Từ cậu bé bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc mướn nhưng với quyết […]

Read Article →