Nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối(về thân phận con người cõi tạm)”-DILGO KHYENTSE RINPOCHE

LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA DILGO KHYENTSE RINPOCHE Dilgo Khyentse Rinpoche’s Last Teaching”  Matthieu Ricard | Thanh Liên chuyển ngữ (Thư Viện Hoa Sen) Dilgo Khyentse Rinpoche. Hình của Matthieu Ricard. “Cho […]

Read Article →

Thử xem lại lịch sử liên hệ Pháp Việt và và những cơ hội chính trị bị bỏ lở,đôi điều suy nghĩ/ Vietnam et France histoire connectée mais rendez-vous politique manqué.Jalons pour réfléchir-Guillemot Francois(CNRS)

TÀI LIỆU LỊCH SỬ “XƯA RỒI DIỄM “!!! VIÊT-NAM ET FRANCE, HISTOIRE CONNECTÉE MAIS RENDEZ-VOUS POLITIQUE MANQUÉ – JALONS POUR RÉFLÉCHIR Quelques jalons pour réfléchir Guillemot François,(sử gia) CNRS, IAO, […]

Read Article →