“Mạng người không quan trọng bằng xe của tôi”!!(phát ngôn của Chánh văn phòng một Đảng Uỷ tại HP)phù hợp với nhận định của Karl Marx :”Chỉ có loài thú (vật) mới quay lưng với nỗi khổ của đồng loại để làm đẹp(tốt) bộ lông(xe con)của mình ” !!!!

Hệ quả của một nền giáo dục MẠNG NGƯỜI RẺ LẮM !!!!! (từ hạnh phúc nớn nhất nà “đĩa nòng nợn” đến hạnh phúc sở hữu “chiếc xe con “) […]

Read Article →