Không có bằng Tiến Sĩ/Phó Giáo sư/kỹ sư một ông thợ sửa xe Việt nam tự mày mò chế tạo được(thủ công) chiếc ô tô đầu tiên chạy điện !(Nhưng đang chờ các quan kách mệnh hữu sản duyệt !!)

Chiếc ô tô điện đầu tiên do một người Việt Nam sáng chế, chạy 100km chỉ tốn 15 nghìn tiền điện(hiệu CITY 18) 11:57, 30/04/2018 + –   Từng sữa chữa […]

Read Article →