Khi “lính Tây” mần chính trị:Trung Tá Vương Văn Đông(bên cạnh Tướng thối mũi Nguyễn Chánh Thi với câu nói để đời”đồng bào trong Khu tui”) vừa trở về cát bụi !!

Trung Tá Vương Văn Đông, một trong hai người đứng đầu ‘cuộc đảo chính 1960,’ qua đời April 23, 2018 Trung tá Vương Văn Đông (giữa) trong cuộc họp báo […]

Read Article →