(chuẩn)Tân tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương(của sen đầm quốc tế)Mỹ:”chỉ có chiến tranh mới ngăn chận được sự bành trướng của Tàu ở Biển Đông:-Navy Admiral(Đô đốc) Philip S. Davidson

ONLY ‘WAR’ COULD STOP CHINA FROM CONTROLLING SOUTH CHINA SEA, U.S. MILITARY COMMANDER SAYS BY TOM O’CONNOR ON 4/20/18 AT 3:58 PM   The head of U.S. Fleet Forces Command […]

Read Article →